Thay đổi Số Điện Thoại trong tài khoản thì phải làm như thế nào?

Truy cập vào http://taikhoan.garena.vn và đăng nhập tài khoản Garena cần thay đổi thông tin (không áp dụng với tài khoản Facebook chơi game Garena)
  • Nhấn vào nút thay đổi như hình bên dưới để bắt đầu thay đổi thông tin số điện thoại xác nhận.

  • Ấn Lấy mã và điền mã CODE được gửi tới số điện thoại xác nhận hiện tại vào ô trống. Nhấn XÁC NHẬN

  • Tiếp theo bạn điền số điện thoại mới cần thay đổi vào ô trống, sau đó nhấn Áp dụng

  • Nhấn Lấy mã và nhập mã CODE để xác nhận số điện thoại mới

  • Nhập mật khẩu hiện tại để hoàn tất đăng ký số điện thoại mới

Thay đổi Email trong tài khoản thì phải làm như thế nào?

- Tài Khoản: Email đăng ký trong tài khoản chưa xác thực: vui lòng thay đổi hoặc xác nhận Email thực hiện theo hướng dẫn tại đây để bảo mật tài khoản.

  • Bước 1: Truy cập vào http://taikhoan.garena.vn và đăng nhập tài khoản Garena Plus cần thay đổi Email.

  • Bước 2: Nhấn vào nút Xác thực như hình bên dưới để bắt đầu xác nhận Email.

  • Bước 3: Nhập địa chỉ Email trước đó bạn đã đăng ký với tài khoản Garena.

  • Bước 4: Trong trường hợp muốn thay đổi Email, hãy chọn Thay đổi Email và điền Email mới. Hệ thống sẽ tự động gửi mã về Email mà bạn đã điền.

  • Bước 5: Kiểm tra email, nhập mã CODE và xác minh để hoàn tất.